Referencje

Nasze projekty mówią same za siebie

 

 

 

Od lat współ­pra­cu­je­my z dewe­lo­pe­ra­mi, któ­rzy zre­ali­zo­wa­li wie­le zna­nych dużych projektów.

 

Oto mały prze­gląd zna­nych obiek­tów, w któ­rych poło­żo­no nasze drew­nia­ne podłogi.

ICE – Centrum Kongresowe

Miejsce: Kraków – Polska

 

Rodzaj pod­ło­gi: Deska lita

 

Gatunek drew­na: Dąb

 

Klasa: Natur

 

Wymiar: 500–1200x100x16 mm

 

Ilość: 4.000 m² 

Kopalnia soli – Komora “Haluszka”

Miejsce: Wieliczka – Polska

 

Rodzaj pod­ło­gi: Parkiet lity

 

Gatunek drew­na: Dąb

 

Klasa: Natur

 

Wymiar: 450x70x16 mm

 

Ilość: 240 m² 

Zamek Wawel – Archiwum 

Miejsce: Kraków – Polska

 

Rodzaj pod­ło­gi: Parkiet lity

 

Gatunek drew­na: Dąb

 

Klasa: Natur

 

Wymiar: 450x70x16 mm

 

Ilość: 150 m² 

Galeria Handlowa – Bonarka

Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59812020

Miejsce: Kraków – Polska

 

Rodzaj pod­ło­gi: Parkiet lity

 

Gatunek drew­na: Dąb

 

Klasa: Natur

 

Wymiar: 300x70x16 mm

 

Ilość: 1.000 m² 

Amfiteatr – Opole

Bieniecki Piotr, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Miejsce: Opole – Polska

 

Rodzaj pod­ło­gi: Deska lita

 

Gatunek drew­na: Dąb

 

Klasa: Natur

 

Wymiar: 500–1200x100x22 mm

 

Ilość: 350 m² 

Sklep VAN GRAAF – Galeria Handlowa “Silesia”

Miejsce: Katowice – Polska

 

Rodzaj pod­ło­gi: Deska lita

 

Gatunek drew­na: Dąb

 

Klasa: Natur

 

Wymiar: 500–1200x100x16 mm

 

Ilość: 4.000 m² 

Sklep VAN GRAAF – Galeria Handlowa “SCS”

Miejsce: Wiedeń – Austria

 

Rodzaj pod­ło­gi: Parkiet lity

 

Gatunek drew­na: Dąb

 

Klasa: Natur Maser

 

Wymiar: 500x70x22 mm

 

Ilość: 7.000 m²